Đào Tạo Nghề 0 Đồng Để Không Ai Bị Bỏ Lại Phía Sau

Đào Tạo Nghề 0 Đồng Để Không Ai Bị Bỏ Lại Phía Sau

Hình thức học và thời khóa biểu

 • Online qua Zoom
 • Thứ 7&CN Ngày 17-18/07/2021
 • 8:00 – 17:00

Ai Nên Tham Dự

 • Những Anh Chị đang tìm kiếm công việc.
 • Những Anh Chị khao khát đồng hành cùng nhà WOW để phát triển công việc kinh doanh của mình.

Các Giá Trị Sẽ Nhận Được Từ Chương Trình

 • Với tâm huyết trao đi giá trị và mong muốn được giúp đỡ được nhiều hơn nữa, Ban lãnh đạo muốn bất kỳ ai đang khao khát được phát triển bản thân, được thay đổi tích cực đều có một nghề trong tay, để bạn vừa thấu hiểu bản thân, vừa giúp đỡ được những người xung quanh.
 • Nhà WOW sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và phụng sự cộng đồng để không ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch lần này.

Học Từ Diễn Giả Hàng Đầu Từ WOW IN GROUP

 • Chủ Tịch Wow In Group
 • CEO & Founder WellGen
 • Cố vấn phát triển doanh nghiệp
 • Cổ động các công ty giáo dục, bất động sản, dược phẩm, chuỗi cafe
 • Khách mời VTV3, VTV2, VTV9Đăng Ký Tham Dự

[my_fb_comment]

Nơi Tinh Hoa Hội Tụ

Phụng Sự Cộng Đồng

READ  Happy Book - Happy Life Cuốn Sách Cuộc Đời Thiết Kế Riêng Cho Bạn

Trả lời