Bài Test trầm cảm BECK online – Đánh giá mức độ trầm cảm online

làm bài test nhanh trầm cảm Beck online

Bài test trầm cảm BECK là bài test trầm cảm thông dụng và là phương pháp nhằm đánh giá cảm xúc và mức độ trầm cảm thông qua tự đánh giá của người bệnh. Từ đó hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán trầm cảm. Phương pháp này đang được sử dụng trong chuyên khoa Tâm thần để test mức độ trầm cảm ban đầu của bệnh nhân. Khi bạn thực hiện bài Test trầm cảm BECK online trên trang này, bạn sẽ nhận được ngay kết quả đánh giá online.

Nguyên tắc và cách chấm điểm Bài test trầm cảm BECK

Bài test gồm 21 đề mục, ở mỗi đề mục có ghi một số câu phát biểu/ giả định/nhận định. Hãy đọc cẩn thận tất cả các câu và chọn ra một đáp án gần giống nhất với tình trạng mà bạn cảm thấy trong 7 ngày trở lại đây, tính luôn hôm nay.

BÊN DƯỚI ĐÂY LÀ BÀI TEST TRẦM CẢM ONLINE VÀ HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ. BẠN NHẬN ĐƯỢC KÉT QUẢ ĐÁNH GIÁ TỰ ĐỘNG NGAY SAU KHI HOÀN THÀNH BÀI TEST.

Bài Test Online Đánh Giá Trầm Cảm BECK

READ  Trầm cảm là gì và 6 dấu hiệu của trầm cảm
Mục nhập này đã được đăng trong Blog. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời